Diensten

De zorgsector is volop in beweging. Hierbij is het van belang om je op professionele wijze te laten ondersteunen door medisch specialisten/consultants die de markt kennen en ruime ervaring hebben als bestuurder, consultant en/of als initiatiefnemer van nieuwe samenwerkingsverbanden/ zorgorganisaties.

Netwerk

Wij hebben een groot en zorgvuldig opgebouwd netwerk binnen de zorgsector. Wij werken veel samen met o.a. advocaten, bestuurders, financials en het notariaat. Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht.

Organisatie & samenwerken

Wij helpen u bij het efficiënt organiseren van uw praktijk of samenwerking met andere zorgverleners. We brengen processen in kaart en optimaliseren deze om zo de zorgkwaliteit te waarborgen.

Financieel & juridisch

Wij bieden financieel en juridisch advies aan voor Ziekenhuizen, Instellingen, Medische Staven, Medisch Specialistisch Bedrijven en Zelfstandige Behandelcentra. Hierbij werken we samen met experts binnen de sector (o.a. advocaten en fiscalisten). Daarnaast bieden wij dit advies ook aan voor praktijken in de eerste of anderhalve lijn.

Bestuur

Onze expertise ligt op het gebied van bestuursvraagstukken binnen de zorg. We ondersteunen u bij het opstellen en implementeren van effectief bestuur en management. Dit zowel aan Stafbesturen, Medisch Specialistisch Bedrijven, Koepelbesturen en Raden van Bestuur.

Governance

Wij adviseren bij het opzetten van het juiste governance modellen binnen Ziekenhuizen. Dit zowel voor het Ziekenhuis als voor de gremia van Medisch Specialisten. Dit advies is er op gericht om de gelijkgerichtheid te vergroten. Wij adviseren bij het opzetten, en implementer van nieuwe governancemodellen, waaronder: co-bestuur, combi-coöperatie, één overlegtafel en bestuursraden.

Professionalisering

Door de komst van medisch specialistisch bedrijven, verenigingen medisch specialisten in dienstverband, de professionalisering van stafbesturen en het oprichten van co-bestuur structuren is de bestuurlijke invloed van de medisch specialist toegenomen. Deze ontwikkelingen geven kansen, risico’s, invloed en verantwoordelijkheid. Daarnaast ligt er voor medisch specialisten steeds meer uitdaging/belang om de praktijk optimaal uit te voeren rekening houdende met de ontwikkelingen binnen de sector.

Bij al deze ontwikkelingen is het belangrijk te focussen op verdere professionalisering vsn het bestuur. Wij helpen u daar graag bij doormiddel van eenmalige adviezen, adviestrajecten of om zitting te nemen in één van de besturen. De ZorgConsultants beschikt daarnaast over een uitgebreid netwerk van medisch specialisten die zich hebben ontwikkeld tot professioneel bestuurders en inzetbaar zijn voor MSB’s, VMSD’s, Koepelbesturen en Raden van Bestuur.