Wie zijn wij?

B.Ph.E. (Boldewijn) Noordveld

Boldewijn Noordveld

Boldewijn is oprichter vennoot van De ZorgConsultants en ruim 20 jaar werkzaam in de (medisch specialistische) zorgsector werkzaam. In 2014 is Boldewijn nauw betrokken geweest bij de oprichting van diverse MSB’s in Nederland en is als bestuurder/voorzitter bij diverse MSB’s en als adviseur voor diverse staven en VMSD’s werkzaam. Daarnaast begeleidt Boldewijn samenwerkingen/fusies, innovatieve zorginitiatieven, en adviseert hij Raden van Bestuur binnen de gezondheidszorg en helpt bij de implementatie van een juiste governance binnen het Ziekenhuis. Boldewijn beschikt over een groot netwerk binnen de gezondheidszorg en is lid van diverse landelijke werkgroepen/klankborgroepen (o.a. FMS).

b.noordveld@dezorgconsultants.nl

mr. F.R. (Frank) Linde

Frank is oprichter en vennoot van De ZorgConsultants en eveneens ruim 20 jaar werkzaam binnen de medische (specialistische) branche. Als fiscaal jurist begeleidt hij zorgprofessionals en bestuurders bij het ontwikkelen van het financiële- en fiscale beleid (o.a. bij MSB’s en praktijken). Frank heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingen/samenwerkingsvormen binnen de eerste lijn en voert daarbij het beheer over een accountantsportefeuille. Hierbij adviseert hij zijn cliënten ook op het gebied van fusies, herstructureringen, koop/verkoop van ondernemingen, praktijkwaardering, associaties en dissociaties.

f.linde@dezorgconsultants.nl